article banner
Nodokļu ziņas

KOMERCDARBĪBAS IEROBEŽOJUMS UN UZŅĒMUMA LIKVIDĀCIJA

2013.gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi Komerclikumā, kas regulē komercdarbības ierobežojumus fiziskām personām un paredz vienkāršotas likvidācijas procedūru.

Turpmāk administratīvajā un kriminālprocesā tiesa varēs pieņemt lēmumu, ar kuru personai atņem tiesības veikt visu veidu vai noteikta veida komercdarbību, vai arī aizliedz ieņemt noteiktus amatus.

Lai izslēgtu ekonomiski neaktīvus uzņēmumus, grozījumi paredz Uzņēmuma reģistra tiesības izbeigt uzņēmuma darbību, ja uzņēmumam ilgāk par 3 mēnešiem nav valdes, un tas 3 mēnešu laikā pēc brīdinājuma nav novērsis trūkumu. Savukārt Valsts ieņēmumu dienests varēs izbeigt uzņēmuma darbību, ja:

  • tas 1 mēneša laikā pēc administratīva soda uzlikšanas neiesniedz gada pārskatu;
  • tas 1 mēneša laikā pēc administratīva soda uzlikšanas neiesniedz nodokļu deklarācijas par 6 mēnešu periodu;
  • tā saimnieciskā darbība ir apturēta un uzņēmums 3 mēnešu laikā nenovērš norādītos trūkumus.

Likums tiek papildināts ar jaunu sadaļu, kas regulē uzņēmuma darbības atjaunošanu un apturēšanu. Uzņēmuma darbību varēs apturēt un atjaunot ne tikai VID un tiesa kriminālprocesa ietvaros, bet arī pats uzņēmums. Taču, lai apturētu savu saimniecisko darbību, uzņēmumam jāizpilda vairāki nosacījumi, tostarp, tam nedrīkst būt nodokļu parādu un darbinieku un tam ir jānodrošina kreditoru aizsardzība.

IEPRIEKŠĒJĀ VIENOŠANĀS AR VID PAR TRANSFERTCENĀM

Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par kārtību, kādā nodokļu maksātājs un VID var noslēgt iepriekšēju vienošanos par darījuma vai darījumu veida tirgus vērtības (cenas) noteikšanu.

Nodokļu maksātājs var noslēgt vienošanās ar VID par darījuma cenu ar saistītu ārvalstu personu, ja nodokļa maksātāja neto apgrozījums pārsniedz Ls 1’000’000 gadā un darījuma summa pārsniedz Ls 10’000 gadā. Vienošanās gadījumā VID vēlāk nevarēs precizēt darījuma cenu nodokļu auditā.

Lai noslēgtu vienošanos ar VID, nodokļu maksātājam būs jāiesniedz iesniegums, kam jāpievieno likumam atbilstoša transfertcenu dokumentācija un jāsamaksā Ls 1000,00.

VID atteiks vienošanos noslēgšanu, ja iesniegtā informācija ir nepilnīga vai nepatiesa. Ja VID pieņem lēmumu uzsākt vienošanās noslēgšanās procedūru, nodokļu maksātājām jāsamaksā Ls 4000,00. Tad seko informācijas apmaiņa ar nodokļu maksātāju. VID var pārtraukt vienošanās procedūru, ja tā ilgst vairāk par gadu vai ir nelietderīga.