article banner
Nodokļu un likumu jaunumi

Pamatkapitāla denominācija

Atgādinām, ka līdz 2016. gada 30. jūnijam visām kapitālsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām pamatkapitāls no latiem jāpārreģistrē euro valūtā.

 

Līdz ar euro ieviešanu Latvijā ir samazināts arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību minimālais pamatkapitāls līdz 2800 euro un akciju sabiedrībām – 35 000 euro, tomēr jāatceras, ka kapitālsabiedrības pamatkapitāls pārreģistrācijas rezultātā nedrīkst tikt samazināts vairāk kā par 1,6%. Ņemot vērā, ka pamatkapitāla pārreģistrācijas rezultātā ir jāsaglabā proporcionalitāte starp sabiedrības dalībniekiem, kā arī kreditoru interešu aizsardzībai, ir atļauts mainīt kapitāla daļu vērtību.

Pamatkapitāla pārreģistrācijai uz euro ir nepieciešams iesniegt Uzņēmumu reģistrā dalībnieku/akcionāru sapulces lēmumu par izmaiņām gan sabiedrības statūtos, gan dalībnieku reģistra pēdējā nodalījumā (tikai SIA). Tas nozīmē, ka pamatkapitāla pārreģistrācija uz euro netiek veikta automātiski.

Gadījumā, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību Uzņēmumu reģistrā vēl nav iesniegusi pirmo dalībnieku reģistra nodalījumu, tad paraksti uz šī dokumenta apliecināmi notariāli vai pie komercreģistra amatpersonas, vai dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 

Visas kapitālsabiedrības un kooperatīvas sabiedrības ir atbrīvotas no valsts nodevas un oficiālās publikācijas “Latvijas Vēstnesī” apmaksas, ja līdz 2016. gada 30. jūnijam komercreģistrā iesniegts pieteikums un tam pievienotie nepieciešamie dokumenti saistībā ar sabiedrības pamatkapitāla pārreģistrāciju. Tomēr, ja kopā ar sabiedrības pamatkapitāla pārreģistrāciju tiek veiktas arī citas izmaiņas, piemēram, statūtu grozījumi, kas nav saistīti tikai un vienīgi ar pamatkapitāla izteikšanu euro valūtā, izmaiņas valdes sastāvā, juridiskās adreses maiņa u.c., maksājama valsts nodeva un maksa par publikāciju “Latvijas Vēstnesī”.

Par pamatkapitāla pārreģistrēšanu pēc 2016. gada 30. jūnija visām kapitālsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām būs jāmaksā valsts nodeva un samaksa par publikāciju “Latvijas Vēstnesī” šādā apmērā:

  • SIA – EUR 51,94;
  • AS – EUR 37,71;
  • Kooperatīvajāmm sabiedrībām – EUR 30,59.

SIA „Grant Thornton Baltic” Nodokļu un juridiskais departaments labprāt atbildēs uz Jūsu neskaidrajiem jautājumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdzēs sagatavot un iesniegt dokumentus Uzņēmumu reģistrā pamatkapitāla pārreģistrēšanai.

Iesakām neatlikt pamatkapitāla pārreģistrāciju uz pēdējo brīdi! Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar  Grant Thornton Baltic nodokļu un juridisko nodaļu pa tālruni +371 6721 7569 vai rakstīt uz tax&legal@lv.gt.com.