article banner
Raksts

Pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšanas tiesības

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atskaitīšanas tiesības regulē PVN likums, taču, lai varētu vēl labāk izprast Eiropas Savienības PVN sistēmu, ir ieteicams iepazīties arī ar PVN direktīvas (Council Directive 2006/112/EC) konsolidē to versiju (15.01.2010.). Vienlaikus šiem diviem normatīvajiem aktiem PVN atskaitīšanas tiesības nosaka arī saistībā ar citiem likumiem un noteikumiem par citu nodokļu piemērošanu, kā arī saimnieciskās darbības pazīmes un grāmatvedības uzskaites kārtību. Katrā ziņā arī tiesu prakse sniedz daudz izsmeļoša materiāla par tādiem PVN pie mērošanas gadījumiem, kurus ir vērts apspriest plašāk, kā arī uzskatāmi sniedz piemēru tādām situācijām, kas uz ņēmumiem bieži rada problēmas tieši PVN priekšnodokļa atskaitīšanas ziņā.

Kam PVN krāpniecības atklāšanā nodokļu administrācijas pievērš pastiprinātu uzmanību.SIA Grant Thornton Rimess zvērināta advokāta Jāņa Miltuža RAKSTS [ 770 kb ].