article banner
Juridiskie un nodokļu jaunumi

Pievienotās vērtības nodoklis

  • Ar likuma grozījumiem, kas stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī visā likumā precizētas un noapaļotas vairākas nodokļa robežvērtības, tās palielinot vai samazinot līdz skaitlim bez komata un veseliem desmitiem vai simtiem, piemēram, tiek samazināts slieksnis, no kura tiks veikta automātiska ikmēneša pārmaksātā nodokļa atmaksa – iepriekš šis slieksnis bija noteikts 11 392,07 euro apmērā, bet tagad tas ir samazināts līdz 5 000 euro saskaņā ar likuma 109. panta jauno redakciju.
  • Ar 1. janvāri likumā vairs nav paredzēts taksācijas periods ½ gads. Turpmāk taksācijas periods varēs būt tikai mēnesis vai ceturksnis (izpildoties noteiktiem kritērijiem). Par taksācijas perioda maiņu ir jāinformē Valsts ieņēmumu dienests iepriekšējā kārtībā – iesniedzot deklarāciju par konkrēto periodu, ja periods mainās no trim uz vienu mēnesi, vai iesniedzot paziņojumu līdz taksācijas gada 31. janvārim, ja periods mainās no viena uz trim mēnešiem. Nodokļa maksātājiem, kuri šobrīd deklarācijas sniedz reizi pusgadā, nākamā gada pirmā deklarācija ir jāiesniedz līdz 20. aprīlim par pirmo ceturksni, un par to atsevišķi VID nav jāinformē.
    Grozījumi arī paredz, ka pēc reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, taksācijas periods ir viens mēnesis, un tas tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus.
  • Ar likuma grozījumiem ir paplašināta termina “reprezentatīvais automobilis” izpratne, kas pielīdzināta likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnei. Turpmāk par reprezentatīvu automašīnu tiks uzskatīts arī automobilis ar pilnu masu līdz 3000 kg, kas reģistrēts kā kravas furgons (N1 kategorija) un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu), bet kas pēc būtības ir vieglais pasažieru automobilis un tā iegādes vērtība bez PVN ir lielāka par 50 000 euro. Par šādu automašīnu iegādi, nomu un importu, kā arī uzturēšanu atskaitīt priekšnodokli nedrīkstēs. Priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumi 50% apmērā tiks piemēroti automašīnām, kuru vērtība nepārsniedz 50 000 euro un kas reģistrēti kā kravas furgoni (N1 kategorija), bet kas pēc būtības tiek izmantoti kā vieglie automobiļi pasažieru pārvadāšanai.
  • Ar 1. janvāri likums papildināts ar 143.3 pantu, kas nosaka īpašo reverso kārtību iekšzemē piemērot darījumos ar neapstrādātiem dārgmetāliem, dārgmetālu sakausējumiem un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm. Par šādu preču iegādi preču saņēmējam būs pienākums aprēķināt un deklarēt gan maksājamo nodokli, gan atskaitāmo priekšnodokli.

 

Šim ziņojumam ir tikai informatīvs raksturs par pieņemtajiem un plānotajiem tiesību normatīvajiem aktiem, un tas nevar tikt uzskatīts par Grant Thornton Baltic viedokli vai padomu.

Ja jums ir jautājumi saistībā ar šīm nodokļu izmaiņām, lūdzu, sazinieties ar nodokļu un juridisko departamentu: tax&legal@lv.gt.com vai pa tālruni +371 6721 7569.