article banner
Raksts

Priekšdarbi veiksmīgam finanšu gada noslēgumam

Pirms pārskatu sagatavošanas iesaku vēlreiz padomāt, kāds ir pārskatu galvenais mērķis. Visas grāmatvežu, finansistu un vadības darbības pārskatu sagatavošanā ir vērstas uz to, lai finanšu pārskati atbilstu to mērķim. Nav jēgas ieguldīt lielu darbu, ja rezultātā netiek sasniegts izvirzītais mērķis. Gada pārskati ir publiski pieejami, un tos izmanto plašs lietotāju loks. Pārskatu galvenais mērķis ir nodrošināt lietotājiem informāciju par finanšu stāvokli un saimniecisko darbību. Informācija ir noderīga tikai tad, ja tā ir ticama un atbilstīga (atbilstīga informācija ir tāda, kas var ietekmēt lietotāju lēmumus). Savukārt, lai lietotājs varētu izmantot informāciju, tai ir jābūt uzrādītai saprotami, skaidri un ir jābūt salīdzināmai (gan ar iepriekšējiem periodiem, gan ar nozari u.c.)

Lai gada pārskats nesagādātu lieku satraukumu un pārsteigumu (arī vadītājiem), piedāvāju rakstu ciklu, kas grāmatvežiem, manuprāt, atvieglos darbu un būs palīgs visā finanšu gada noslēguma procesā līdz pat pārskatu sagatavošanai. Ar rakstu varat iepazīties ŠEIT. [ 125 kb ]