article banner
Raksts

Gada pārskata sagatavošana – noslēguma jautājumi

Bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins ir būtiskākās gada pārskata daļas, taču, lai informācija par uzņēmuma finanšu stāvokli un saimniecisko darbību būtu ticama un atbilstīga, nedrīkst aizmirst arī par naudas plūsmas, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma sagatavošanu, kā arī vairākām niansēm gada pārskatu parakstīšanā un apstiprināšanā. Turpinat lasīt ŠEIT [ 629 kb ]