article banner
Nodokļu un likumu jaunumi

Uzņēmumu reģistrā iesniedzams aktuāls dalībnieku reģistrs

Līdz 2015. gada 30. jūnijam Uzņēmumu reģistrā iesniedzams aktuāls dalībnieku reģistrs

Tas attiecas uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrībām, kas reģistrētas komercreģistrā līdz 2013. gada 30. jūnijam.

Grozījumi Komerclikumā, kas stājās spēkā jau 2013. gada 1. jūlijā, ir vērsti uz to, lai samazinātu riskus, kas saistīti ar reiderismu, kad, pretēji dalībnieku un akcionāru interesēm, tiek prettiesiski pārņemta kontrole sabiedrībā. Grozījumi papildina dalībnieku reģistrā iekļaujamo informāciju, un turpmāk reģistrs jāveido no atsevišķiem nodalījumiem, kas atspoguļo dalībnieku sastāva aktuālo informāciju un izmaiņas.

Liela daļa komersantu vēl nav izpildījuši šo prasību, tādēļ sagaidāms, ka, tuvojoties 30. jūnijam, pieaugs aktivitāte Uzņēmumu reģistrā un veidosies rindas.

Plānotas izmaiņas attiecībā uz valdes locekļu amatu

Saskaņā ar grozījumiem, kas izdarīti likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, paredzams, ka valsts notārs turpmāk kapitālsabiedrību varēs reģistrēt vai veikt izmaiņas tās valdē tikai gadījumā, ja vismaz viens no valdes locekļiem būs Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis. Pārejas noteikumi paredz, ka minētie grozījumi stāsies spēkā tikai tad, kad tiks veikti attiecīgie grozījumi Komerclikumā.

Komerclikuma grozījumi Saeimā šobrīd ir izskatīti 1. lasījumā.

Par Komerclikuma grozījumu pieņemšanu un spēkā stāšanās kārtību informēsim atsevišķi.

Licencētu datorprogrammu izmantošana

Vēršam jūsu uzmanību uz nepieciešamību savā darbā izmantot tikai licencētas datorprogrammas. Pirātisko datorprogrammu iegūšana un izmantošana ir saistīta ne tikai ar finansiāliem, datu drošības un lietošanas ērtību riskiem, bet var būtiski ietekmēt arī uzņēmuma darbību kopumā un pat novest pie darbības apturēšanas un soda.

Tiesības pārliecināties par lietoto programmu legalitāti ir piešķirtas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbiniekiem, kas regulāri veic reidus, pārbaudot datorprogrammu lietojumu uzņēmumos.

Iegādājoties datorprogrammu izmantošanas tiesības (licenci vai licences līgumu), nepieciešams pārliecināties, vai tās iegādi apliecinošajos dokumentos ir norādīti visi nepieciešamie rekvizīti. Visām uzņēmumā lietotajām datorprogrammām jābūt uzskaitītām un atspoguļotām grāmatvedības dokumentos.