article banner
Vai uzkrājumi jāveido katram debitoram atsevišķi?

Vai uzkrājumi jāveido katram debitoram atsevišķi?

Vai uzkrājumi jāveido katram debitoram atsevišķi?

Debitoru sastāvā ir daudz fizisku personu parādi, summas nav lielas – līdz 100 eiro. Vai grāmatvedības uzskaitē var veidot uzkrājumu kopsummā, bet atšifrējumus glabāt atsevišķi ("Excel" tabulā vai grāmatvedības izziņas formātā)?

Grāmatvedību un nodokļus regulējošie normatīvie akti nenosaka prasību uzkrājumus katram debitoru parādām reģistrēt atsevišķā grāmatvedības kontā. Uzņēmuma vadība var noteikt veidu, kādā tiek nodrošināta uzkrājumu analītiskā uzskaite – tas var būt atsevišķā "Excel" tabulā.

Jūsu gadījumā grāmatvedības organizācijas dokumentos būtu jānosaka kārtība, kādā tiek veikta uzkrājumu analītiskā uzskaite un kā tiks nodrošināta informācijas saglabāšana.