article banner
Nodokļu jaunumi

Valdes locekļa domājamā ienākuma aplikšana

1.Valdes locekļa domājamā ienākuma aplikšana

Sākot ar 2015.gadu, ir noteikts pienākums aplikt valdes locekļu domājamo ienākumu daļu taksācijas gadā tika noteikti divi kritēriji:

 •     Kapitālsabiedrībā nav bijis neviens darbinieks vai valdes loceklis, kas gūst atlīdzību minimālās mēneša darba algas apmērā;
 •     Mēneša apgrozījums ir lielāks par piecām minimālajām mēneša darba algām (tas ir 1800 euro).

Šis regulējums netiks piemērots kapitālsabiedrības pirmajā darbības gadā (kopš reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā) vai, ja valdes citā kapitālsabiedrībā gūst atlīdzību, kura nav mazāka par piecām minimālajām darba algām un abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmuma grupas dalībnieces UIN likuma izpratnē.

2.UIN noteikts minimālais apmērs

Tika ieviests minimālais nodokļa maksājums EUR 50, ja saskaņā ar deklarāciju aprēķinātā UIN summa pirms pirmstaksācijas perioda zaudējumu segšanas neveidojas, vai tā ir mazāka par EUR 50.

! Minimālais nodokļa maksājums netiks uzskatīts par nodokļu pārmaksu.

Tomēr, pastāvēs gadījumi, kad tas nebūs jāmaksā:

 •     Uzņēmējdarbība taksācijas periodā reģistrēta UR;
 •     Taksācijas periodā ir pabeigts uzņēmējdarbības likvidācijas process;
 •      Nodokļa maksātājs taksācijas periodā ir veicis IIN vai VSAOI par darbinieku.

3.Citas būtiskas izmaiņas

 • Mainīta minimālā mēnešalga no 320 euro uz 360 euro. Pacelta arī minimālā stundas tarifa likme, pašlaik tā ir 2,166 euro (iepriekš 1,933 euro).
 • Atcelti ierobežojumi sociālajiem pabalstiem – slimības, bezdarbnieku, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem.
 • Algas nodokļa likme samazināta no 24% uz 23%.
 • Palielināts ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu pašlaik būs 11,38, par otro 22,76, bet par trešo bērnu un katru nākamo 34,14 euro.
 • Palielināta mikrouzņēmuma ienākuma likme, tā noteikta 11% (apgrozījuma pārsnieguma daļai virs 7000 euro).
 • Piespiedu nomas gadījumā, vairs nebūs jāmaksā zemes nodoklis.
 • Pieņemts šķīrējtiesu likums. Līdz ar kuru, spēku zaudē Civilprocesa likuma D daļa.

Šim ziņojumam ir tikai informatīvs raksturs par pieņemtajiem un plānotajiem tiesību normatīvajiem aktiem, un tas nevar tikt uzskatīts par Grant Thornton Rimess viedokli vai padomu.