article banner

Likumība

„Grant Thornton” turpmāk tekstā nozīmē dalībfirmas vai zīmolu, kuru dalībfirmas izmanto sniedzot revīzijas, nodokļu, grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumus klientiem. „GTIL” nozīmē Grant Thornton International Ltd (GTIL).

 

SIA Grant Thornton Baltic ir GTIL dalībfirma. GTIL un katra GTIL dalībfirma ir atsevišķas juridiskas personas. GTIL ir vadoša organizācija, kas neveic aktīvu komercdarbību un nesniedz pakalpojumus. Tā ir reģistrēta Anglijā un Velsā kā privāta sabiedrība. Pakalpojumus sniedz dalībfirmas. GTIL un tās dalībfirmas nepārstāv viena otru un nav atbildīgas par citas dalībfirmas darbību.

 

Nosaukums Grant Thornton, Grant Thornton logotips, tai skaitā Mobius simbols/emblēma, un „Instinct for Growth” ir GTIL preču zīmes. Visas autortiesības pieder GTIL, tai skaitā autortiesības uz Grant Thornton logotipu. Visas autortiesības ir aizsargātas.