article banner

Atklātības ziņojums

Atklātības ziņojums sniedz pārskatu par to, kas mēs esam un to, kādiem kvalitātes procesiem mēs sekojam, lai nodrošinātu drošu, augstas kvalitātes revīziju.

Atklātības ziņojumā ir izklāstīta informācija par Grant Thornton grupas juridisko struktūru un pārvaldību, kā arī pievērsta uzmanība kvalitātes kontroles procedūrām un praksei, ko mēs ievērojam, sniedzot uzticamus un augstas kvalitātes pakalpojumus.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Grant Thornton grupu, izlasiet tās 2018. gada ziņojumu. [ 4521 kb ]

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Grant Thornton Baltic SIA 2019.gada sezonas Atklātības ziņojumu skatīt šeit.

Ziņojums

Transparency report 2018