Atklātības ziņojums

29 Okt. 2021

Atklātības ziņojums 2021

Atklātības ziņojums

30 Sept. 2020

Atklatības ziņojums

Atklātības ziņojums

28 Okt. 2019

Atklātības ziņojums

Atklātības ziņojums

29 Okt. 2018

Atklātības ziņojums

Atklātības ziņojums

31 Okt. 2017

Šis atklātības ziņojums sagatavots atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 33.1 pantam un ES Regulas Nr. 537/2014 13. pantam.