Lielākā daļā uzņēmumu pamatdarbības ir saistīta ar darījumiem. Tā kā darījumi galu galā ietekmē uzņēmuma rentabilitāti, ir jāiegulda pienācīga uzmanība, lai novērstu visus iespējamos riskus un maksimāli palielinātu vērtības radīšanas iespējas. Tas prasa, lai dažādi darījuma aspekti (piemēram, iespējamība, līguma noteikumu spēkā esamība, tiesību un pienākumu apjoms, cenas vai iespējamās vērtības korekcijas vajadzības, nodokļu riski, finansēšanas alternatīvas, vērtspapīri, saistības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi utt.) tiktu rūpīgi izvērtēti un pēc tam paziņo pārējām pusēm juridiski saistošā veidā.

Līgumtiesības ir viena no galvenajām Grant Thornton Baltic darbības jomām. Mēs ne tikai sniedzam atzinumus un līgumu projektus dažādām tiesiskajām attiecībām (ieskaitot pārdošanas, nomas, licences, aizdevuma un pakalpojumu līgumus, kā arī līgumus, kas saistīti ar korporatīvo tiesību procedūrām), bet arī skatāmies ārpus šaurā darījuma konteksta un identificējam visas problēmas. kas var rasties saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem, piemēram, tirgojoties ar saistītajām pusēm, varam pārliecināties, ka darījumi atbilst transfertcenu principiem un samazināt riskus iespējamām nodokļu padomes procedūrām, vai arī, piedāvājot pakalpojumus vai laižot tirgū produktus, analizēt, vai ir ievērotas konkurences tiesību prasības.

Sazinies ar mums!