Parasti uzņēmumu biznesa interesēs nav izveidot uzņēmuma iekšējā jurista amatu, jo nav paredzams, ka darba slodze būs pietiekami liela. Savukārt īslaicīga darbspēju palielināšanās vai īpaši apstākļi dažkārt var radīt nepieciešamību pēc pastāvīgiem juridiskiem pakalpojumiem vai know-how ļoti specifiskos jautājumos. Šajā situācijā tā vietā, lai izveidotu pagaidu (vai papildu) jurista vietu, nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu var viegli uzticēt Grant Thornton Baltic – mūsu iekšējā jurista pakalpojuma ideja ir efektīvi atbalstīt uzņēmumus, kuriem ir nepieciešamas ikdienas juridiskās konsultācijas. lai pārliecinātos, ka viņu veiktā uzņēmējdarbība ir juridiski pareiza un konsekventa.

Iekšējā jurista pakalpojuma ietvaros meklētais atbalsts var būt no vispārējiem biznesa un korporatīvo konsultāciju pakalpojumiem līdz īpašiem juridiskiem uzdevumiem, piemēram, akcionāru lēmumu, dažādu līgumu un administratīvu dokumentu sagatavošana, atbildēšana uz pretenzijām, strīdu izšķiršana, tirgus noteikumu interpretācija, atzinumus par vadības lēmumiem, ar Komercreģistru saistīto procedūru izpildi (valdes vai padomes locekļu nomaiņa, pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana, nolikuma grozīšana u.c.) vai aktuālu darba tiesību un nodokļu tiesību jautājumu risināšana.

Sazinies ar mums!