Viens no svarīgākajiem posmiem darījuma procesa laika skalā ir darījuma objekta “izmeklēšana”. Juridiskā izpēte bieži vien ir priekšnoteikums, lai noslēgtu apvienošanās vai pārņemšanas darījumus, kas kalpo dažādu procesā iesaistīto pušu – stratēģisko pircēju, investoru, parādu sniedzēju, pārdevēju – interesēm.

Padziļinātās izpētes procedūru vispārējais mērķis ir sniegt detalizētu pārskatu par pārdodamo vai pērkamo objektu (piemēram, uzņēmumu vai biznesa vienību), jo informācija, kas atklāta sistemātiskā izmeklēšanā, var būtiski ietekmēt dažādus darījuma elementus, piemēram, darījumu struktūra, vērtība, apliecinājumi un garantijas, kas iegūtas no pārdevēja, līgumi pirms slēgšanas un īpašas atlīdzības par jebkādu neatrisinātu risku novēršanu.

Grantam Thornton Baltic ir ievērojama pieredze juridisko, nodokļu un finanšu padziļinātās izpētes veikšanā. Juridiskās izpētes ietvaros mēs rūpīgi izskatām klienta dokumentāciju un tiesiskās attiecības (vai klienta norādītās) un sagatavojam rakstisku ziņojumu. Ziņojumā ir sniegts galveno konstatējumu apraksts, izceļot visus atklātos trūkumus un problēmas. Pamatojoties uz mūsu konstatējumiem, mēs aizstāvam sava klienta intereses un nodrošinām atbilstošu tiesisko regulējumu vēlamā darījuma fiksēšanai tā, lai iespējamie riski tiktu samazināti līdz minimumam un tiktu sasniegta godīga darījuma vērtība.

Sazinies ar mums!