Ja uzņēmējdarbības funkcijas tiek sadalītas starp dažādām struktūrām, ir svarīgi organizēt grupas vērtību ķēdi ieinteresēto pušu interesēs. Diversifikācija, dažādu aktīvu vai biznesa vienību nodalīšana, paplašināšanas plāni, izmaksu efektivitāte un labvēlīgāks nodokļu režīms ir tikai daži piemēri, kas virza uzņēmumu pārstrukturēšanas vajadzības. Grant Thornton Baltic juridisko konsultantu un mūsu nodokļu ekspertu un finanšu analītiķu sniegtā informācija var palīdzēt identificēt šādas vajadzības un garantēt apmierinošu iznākumu dažādās korporatīvo tiesību procedūrās – piem. akciju vai pārvaldības maiņa, biznesa operāciju un līgumattiecību pielāgošana, meitasuzņēmumu vai filiāļu dibināšana, apvienošanās, pārņemšanas, sadalīšanas, izdalīšanas, atdalīšanas, vadības iegādes vai izpirkšanas veikšana.

Tajā pašā laikā nedrīkst atstāt bez ievērības, ka cilvēki bieži vien ir svarīgākais uzņēmuma resurss un atbilstoša iekšējo attiecību pārvaldība var labi noteikt visa biznesa ilgtspēju pat tad, ja ir izveidota vispārējā juridiskā struktūra. Uzņēmuma galveno darbinieku zinātība, pieredzējušu darbinieku prasmes, klientu attiecības, kas saistītas ar noteiktu uzņēmuma vadītāju vai akcionāru ieguldījums, var būt pat ļoti svarīgas uzņēmumam. Līdz ar to organizācijā regulējamie juridiskie jautājumi var atšķirties no uzņēmuma intelektuālā īpašuma aizsardzības un konkurences ierobežojumu noteikšanas līdz efektīvu stimulu un kompensācijas mehānismu izstrādei.

Grant Thornton Baltic juridiskajiem konsultantiem ir liela pieredze sarežģītu organizācijas horizontālo un vertikālo attiecību risināšanā. Akcionāru līgumu konsultēšana, vadības institūciju locekļu un uzņēmumu vadītāju pienākumu, pilnvaru un atbildības regulēšana, saskaņotas iekšējās darba kārtības izstrāde un darba līgumu sagatavošana, vienošanās par konfidencialitāti un dažādi paziņojumi ir bijuši mūsu primārās darbības jomu centrā.

Sazinies ar mums!