Tirgus integrācija, brīva preču, kapitāla un cilvēku kustība un tehnoloģiju inovācijas ir radījušas ātrākus, vieglākus un lētākus uzņēmējdarbības veidus. Taču atklātās iespējas nereti kavē ļoti regulētiem tirgiem raksturīgās problēmas, izmaiņas likumdošanā, tirgus dalībnieku konkurences spiediens un daudzpusīgās tiesiskās attiecības. Panākumu atslēga, kas parasti ir piemērojama dažādās darbības jomās, bieži vien ir efektīva pielāgošanās apkārtējai videi, tostarp tiesiskajai videi.

Daudzos gadījumos bizness ir tikpat veiksmīgs un ilgtspējīgs kā tiesiskais regulējums, uz kura tas ir dibināts. Ikvienam jaunizveidotam vai augošam tirgus dalībniekam ir svarīgi to panākt pirmajā reizē un izveidot stingri reglamentētu vidi uzņēmuma saimnieciskajai darbībai. Grant Thornton Baltic var sniegt vērtīgu palīdzību pareizo juridisko risinājumu meklēšanā – piem. lemjot par uzņēmumam atbilstošu juridisko struktūru, dibināšanas aktu, atbilstošu uzņēmuma nolikumu un korporatīvo dokumentu izstrādi, dažādu atļauju un reģistrāciju saņemšanu, spēcīgu tiesisko attiecību nodibināšanu ar piegādātājiem un partneriem, pakalpojumu vai pārdošanas līgumu, kā arī iekšējo darba līgumu sastādīšanu un procedūras, aizsargājot uzņēmuma intelektuālo īpašumu, samazinot saistības pret patērētājiem un darījuma pusēm un nodrošinot tirgus regulējuma, nodokļu un grāmatvedības principu ievērošanu.

Turklāt Grant Thornton Baltic veicina strādājošo uzņēmumu centienus palielināt to vērtību ieinteresētajām pusēm un uzlabot to darbību. Šādus mērķus var sasniegt, izmantojot dažādas stratēģijas: piem. paļaujoties uz uzņēmuma organisko izaugsmi (ieviešot jaunus produktus vai pakalpojumus, atverot jaunus noieta tirgus, izvēršoties jaunos tirgos), veidojot sadarbības līgumus (kopuzņēmumus, franšīzes, pētniecības projektus, ražošanas un izplatīšanas līgumus), uzsākot pārņemšanu un apvienošanos vai pašreizējo biznesa modeļu optimizēšana un risku minimizēšana (aktīvu nodošana, grupas restrukturizācija). Neatkarīgi no izvēlētās stratēģijas mēs Grant Thornton Baltic darām to vislabāk. Ar mūsu iekšējo finanšu analītiķu un nodokļu ekspertu atbalstu mēs racionalizējam mūsu klienta labākās iespējas un sniedzam profesionālus padomus par visu korporatīvo jautājumu klāstu.

Sazinies ar mums!