Mēs specializējamies uzņēmējdarbību regulējošo normatīvo aktu jautājumos, tas ietver gan konkurences tiesības, darba tiesības, komerctiesības, kā arī zināšanas par publisko iepirkumu procedūrām.

Salīdzinot ar citiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem, mūsu priekšrocība ir iespēja nodrošināt klientiem visaptverošus pakalpojumus juridiskajos, nodokļu, grāmatvedības uzskaites un finanšu jautājumos visās Baltijas valstīs.

Mēs palīdzam definēt ar datu aizsardzību saistītos riskus uzņēmumā un izveidojam sistēmu, kas atbilst jaunās Regulas prasībām.

Datu aizsardzības sistēmas ieviešana, nodrošina drošu darbu ar klientam uzticētajiem personas datiem.

Komerctiesības

Mēs sniedzam konsultācijas uzņēmumu dibināšanas, reorganizācijas, apvienošanas, likvidācijas, kā arī ar pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu saistītajos jautājumos.

Darba tiesības

Mēs sagatavojam dokumentu projektus, kā arī izvērtējam jau esošos darba tiesiskās attiecības regulējošos dokumentus (darba līgumi, materiālās atbildības līgumi, konfidencialitātes un konkurences aizlieguma līgumi, iekšējās darba kārtības noteikumi), sniedzam konsultācijas citos jautājumos, kas attiecas uz darba tiesiskās attiecības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Due diligence (uzņēmuma izpēte) un speciālās procedūras

Mēs veicam juridisko Due Diligence (uzņēmuma izpēti) un speciālās procedūras, kuru gaitā tiek izpētīta uzņēmuma dokumentācija un tiesiskās attiecības, rezultātā tiek sagatavots ziņojums, par konstatētajiem faktiem, īpašu uzmanību veltot atklātajiem trūkumiem un problēmām.

 

Sazinieties ar mums!

Inese Lapaine
Juridiskās nodaļas vadītāja
Inese Lapaine