Nodokļi - sarežģīta lieta?

Mūsu nodokļu konsultanti, ņemot vērā pieredzi darbā ar starptautiskiem normatīviem aktiem un klientiem dažādās industrijās, spēj piedāvāt vērtīgus risinājumus Latvijas un starptautisko nodokļu likumu un normatīvo aktu piemērošanā , atbilstoši uzņēmuma interesēm.

Mēs piedāvājam nodokļu konsultāciju pakalpojumus gan juridiskām, gan fiziskām personām, radot efektīvus risinājumus un meklējot atbildes uz komplicētajiem nodokļu jautājumiem.

Sazinies ar mums!

Mūsu piedāvātie nodokļu pakalpojumi:

Pievienotās vērtības nodoklis

Palīdzība komplicētajos PVN jautājumos, tai skaitā reģistrēšana un izslēgšana no PVN reģistra.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Mēs palīdzēsim pielāgot jauno UIN likumu tieši jūsu uzņēmējdarbībai.

Transfertcenu dokumentācija

Palīdzēsim sagatavot transfertcenu dokumentāciju atbilstoši likumdošanas prasībām

Risku vadības dokumentācijas (TRM) izstrāde

Nodokļu maksātāja iekšienē funkcionējoša sistēma (process), kas palīdz identificēt, uzraudzīt un mazināt iespējamo nodokļu risku iestāšanos. VID izstrādāta sadarbības programma, kas ļauj pretendēt uz Zelta līmeņa statusu.

Padziļinātā nodokļu izpēte

Due diligence - DD ir efektīvs un izplatīts uzņēmuma vispusīgās pārbaudes instruments (ietverot finanšu, nodokļu, juridisko, kā arī komerciālo, tehnisko, ekoloģisko u.c. aspektu pārbaudi)

Ikdienas nodokļu konsultācijas

Nodokļu piemērošana, komunikācija ar VID, nodokļu plānošana

Starptautiskie nodokļi

Latvijas investoriem, kuri plāno attīstīt uzņēmējdarbību ārvalstīs. Ārvalstu investoriem, kuri plāno veikt uzņēmējdarbību Latvijā.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Attiecas uz fiziskām personām, kas ir gan iekšzemes nodokļu maksātāji (rezidenti), gan ārvalstu nodokļu maksātāji (nerezidenti), un to gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā un/vai ārvalstīs.

Kādēļ izvēlēties mūs?

Pieredzes un zināšanu bagāta komanda

Mūsu konsultanti var lepoties ar dažādu specifikas projektiem no dažādākajām nozarēm. Mūsu komanda seko līdzi jaunākajām tendencēm gan vietējo, gan starpvalstu likumdošanas izmaiņām. Vairāku gadu pieredze palīdzēs ietaupīt laiku un resursus sadarbībā ar valsts iestādēm, jo laicīgi spēsim informēt par nepieciešamajiem soļiem, lai optimizētu nepieciešamās darbības.

Individuāla pieeja klientiem un to problēmjautājumiem

Konsultantu profesionālie izaicinājumi un zināšanas ļauj uzdot jautājumus klientam, lai pēc iespējas tuvāk, aptverošāk un individuālāk izprastu uzņēmuma vēlmes un piedāvātu iespējami efektīvākos risinājumus.

Vērtīgs ieguldījums

Pirms projekta uzsākšanas mēs saviem klientiem ieskicējam nepieciešamos soļus un procedūras, lai spētu nodrošināt efektīvāko risinājumu klienta problēmjautājumu risināšanā. Konsultāciju izmaksas iekļauj un nodrošina nospraustos termiņus, sadarbību ar valsts iestādēm, sagatavotu dokumentāciju atbilstoši valsts varas iestāžu nosacījumiem, apmierinātu uzņēmuma vadību.

Lokāls un globāls atbalsts

Grant Thornton Baltic ir starptautisks uzņēmums vairāk kā 135 valstīs un starprobežu sadarbība nodrošina kompleksu konsultāciju pakalpojumu paketi neskatoties uz to, kurā valstīs atrodas mūsu klients. Jautājumos, kur nepieciešama citu valstu nodokļu konsultantu iesaiste un asistēšana, mūsu projektu vadītāji pārņem komunikāciju un informē par atbilstošākajiem risinājumiem.

Skaidri termiņi un prasības

Mūsu nodokļu komandai ir vairāku gadu pieredze un zināšanas ļauj klientus atbrīvot no laika patēriņa un birokrātijas noslogojuma, tā vietā klienti var turpināt koncentrēties uz saviem ikdienas darbiem un pamatdarbību, un projekta izpildi atstāt mūsu rokās.

Tava pārstāvētā uzņēmuma galvenie ieguvumi
 • Sakārtota uzņēmuma iekšējā nodokļu politika (iekšējo nodokļu, pvn, uin);
 • Izstrādāta dokumentācija atbilstoši LR likumdošanai;
 • Pozitīvs vērtējums auditoru atzinumos;
 • Efektīva komunikācija ar valsts iestādēm, iespēja izvairīties no domstarpībām ar VID un citām uzraugošajām iestādēm;
 • Dokumentācijas sagatavošana atbilstoši izmaiņām likumdošanā sekojot līdzi termiņiem;
 • Apziņa, ka pieņemtie uzņēmuma lēmumi atbilst LR likumdošanai;
 • Vērtīgs ieguldījums esošajā un nākotnes uzņēmējdarbībā;
 • Apmierināta uzņēmuma vadība, jo tiek ietaupīti un optimizēti finanšu līdzekļi.
Ikdienā mēs palīdzam un konsultējam:
 • Uzņēmuma vadītājus;
 • Galvenos grāmatvežus;
 • Finanšu vadītājus;
 • Uzņēmējdarbības veicējus.

Nav nozīmes vai jūs esat privātpersona, uzņēmuma vadītājs, galvenais grāmatvedis, finanšu vadītājs vai persona, kura atbild par uzņēmējdarbības veikšanu, mēs spējam nodrošināt praktiski izmantojamus risinājumus, kas palīdzēs jums ievērot nodokļu likuma normas un rentabli izmantot jūsu finanšu resursus.