Kad ārvalstu investori vai starptautiski uzņēmumi izvēlas iegādāties kādu uzņēmumu, svarīgu lomu spēlē šāda darījuma īstenošanas iespēju analīze un darījuma novērtēšana no vairākiem aspektiem. Ar padziļinātās nodokļu aspektu izpētes palīdzību ir iespējams gūt pavisam objektīvu izpratni par mērķa uzņēmumu.

Uzņēmējdarbības galveno aspektu padziļinātā izpēte (Due diligence - DD) ir efektīvs un izplatīts uzņēmuma vispusīgās pārbaudes instruments (ietverot finanšu, nodokļu, juridisko, kā arī komerciālo, tehnisko, ekoloģisko u.c. aspektu pārbaudi). Uzņēmuma izpēte jeb uzticamības pārbaude. Tas sniedz neatsveramu ieguvumu uzņēmuma pirkšanas-pārdošanas darījumā (M&A) iesaistītajām pusēm, kā arī uzņēmumu īpašniekiem, vadītājiem u.c. ieinteresētajām pusēm uzņēmējdarbības kontroles un uzlabošanas nolūkos.

M&A darījuma apkalpošana iekļauj plašu pakalpojumu spektru: darījuma dokumentu projektu sagatavošana vai izskatīšana (piem., ieinteresētības vēstule, konfidencialitātes līgums, datu telpas noteikumi, akciju pirkšanas/pārdošanas līgums u.c.), uzņēmuma padziļinātā izpēte (gan pārdevējam pirms darījuma ierosināšanas, gan pircējam, pilna vai ierobežota, atbilstoši klienta definētajiem jautājumiem), uzņēmuma novērtēšana un darījuma struktūras konsultēšana, utt.

Padziļinātā izpēte jeb Due diligence ir ļoti elastīgs pakalpojums, kas katrā projektā var tikt pielāgots konkrētā klienta vajadzībām un interesēm, definējot atbilstoši darba uzdevumu, kā arī komplektējot piemērotu kvalificētu un pieredzējušu ekspertu komandu. Visbiežāk pārbaudāmie jautājumi iekļauj finanšu, nodokļu un juridiskos aspektus un riskus.

Balstoties uz GT speciālistu ilggadīgu pieredzi, kas ir iegūta dažādās tautsaimniecības nozarēs īstenotajos projektos, mēs piedāvājam pārdomātus un klienta vajadzībām atbilstošus uzņēmuma iegādes darījuma apkalpošanas pakalpojumus, t.sk. pilnu M&A paketi, kā arī atsevišķus tā elementus.

Ņemot vērā mūsu konsultantu iepriekšējo pieredzi un zināšanas, mēs spēsim konsultēt un palīdzēt ar:

  • DD uzņēmuma pirkšanas/pārdošanas darījumiem;
  • Nodokļu risku auditu;
  • Nodokļu ietaupījuma iespējām;
  • Analītisko procesu un padziļinātas izpētes jomu noteikšanu un īstenošanu;
  • Datu sagatavošanu augstā līmenī pieredzējušu ekspertu vadībā, lai novērtētu ar darījumu saistītos riskus;
  • Skaidru analizējamo jomu noteikšanu;
  • Integrētu atzinumu sniegšanu atbilstošā formā.

Nepieciešama palīdzība arpadziļināto nodokļu izpēti? Sazinies ar mums!