Ar 2018. gada 1. janvāri stājās spēkā jaunais UIN likums, kas ieviesa būtiskas izmaiņas UIN piemērošanā un aprēķināšanā. Piemēram, tagad uzņēmumu pienākums maksāt UIN rodas peļņas sadales brīdī. Turklāt, izmaksājot peļņu dividendēs uzņēmuma akcionāriem, fiziskām personām, iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 10% apmērā jāmaksā vairs nav.

Katru gadu uzņēmumiem nākas saskarties ar UIN deklarāciju, kura patreiz ir pietiekami sarežģīta un komplicēta, un nereti rodas dažādi jautājumi par tās aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtību. 

Ņemot vērā mūsu līdz šim iegūto pieredzi un zināšanas tieši UIN jautājumos, mēs varam palīdzēt ar konsultāciju sniegšanu tieši Jūsu attiecīgajā situācijā. Mēs palīdzēsim pielāgot jauno UIN likumu tieši jūsu uzņēmējdarbībai. GT speciālisti ir ar plašu UIN pieredzi dažādās nozarēs.

Ņemot vērā mūsu konsultantu iepriekšējo pieredzi un zināšanas, mēs spēsim konsultēt un palīdzēt ar :

  • Konsultācijām UIN piemērošanā;
  • Konsultācijām UIN deklarāciju aizpildīšanā UIN deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana VID; 
  • UIN piemērošanā patstāvīgajai pārstāvniecībai (PP);
  • Komunikācijā ar VID par UIN jautājumiem;
  • Jautājumiem, kas skar nodokļu rezidenci;
  • Efektīvas nodokļu likmes modelēšana uzņēmumam vai grupai.

Nepieciešama palīdzība ar UIN? Sazinies ar mums!