article banner
Raksts

Kas ir apmaksājamās dienas un stundas atvaļinājuma laikā

Joprojām nav skaidri definēts, kas ir apmaksājamās dienas / stundas atvaļinājuma laikā.

Stāsts vecais – summētais darba laiks plus mainīgs faktiski nostrādātais laiks. Kā aprēķināt atvaļinājuma naudu? Aprēķinot apmaksājamās atvaļinājuma dienas / stundas mainīga darba laika gadījumā, jāizmanto vidējie rādītāji, piemēram, vidējais nedēļas darba laiks. Bet kāda perioda vidējais rādītājs tas būtu? Darba likumā (DL) ir norādīti tikai pēdējie 6 mēneši. Bet ko darīt, ja atvaļinājums piešķirts par iepriekšējo gadu, kad darbiniekam bijusi krietni lielāka slodze nekā pēdējā pusgadā? Manuprāt, viskorektāk ir apmaksāt atvaļinājumu tādā apmērā, kādā tas “nopelnīts” periodā, par kuru atvaļinājums piešķirts, neatkarīgi no esošās slodzes. Bet cik tas būtu likumam atbilstoši? Vēl jo vairāk – ja DL liek kompensēt visas neizņemtās atvaļinājuma dienas (tātad arī par periodiem, kad darbinieka reālā nodarbinātība varēja kardināli atšķirties no aktuālās), pēc kādiem vidējiem dienu / stundu rādītājiem vadīties? Līdzīgs piemērs: darbinieks strādā fiksētu darba laiku, un ir mainījušies līguma nosacījumi. Iepriekš bija normālais darba laiks, bet darba līgumā veikti grozījumi, un pēdējo gadu darbinieks strādā tikai 3 dienas nedēļā. Vai par atvaļinājumu, kas piešķirts par iepriekšējo gadu, apmaksāt tikai 3 vai visas 5 dienas nedēļā? Ar šo rakstu var iepazīties ŠEIT [ 311 kb ]