Nodokļi

Nodokļu izmaiņas sākot ar 2022.gada 1.janvāri

ContributorName(contributor, true)
By:
Nodokļu likmes 2022. gadā īsumā.
 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) likmes:
  • Standarta likme ir 20% no sadalītās peļņas vai 20/80 no neto ienākumiem.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes:
  • Gada ienākumi līdz EUR 20 004 – 20%;
  • Daļa no gada ienākumiem no EUR 20 004 līdz EUR 78 100 – 23%;
  • Daļa no gada ienākumiem, kas pārsniedz EUR 78 100 – 31%;
  • IIN no kapitāla pieauguma – 20%;
  • IIN no ienākuma no īpašuma – 10%, ja privātpersona nepiemēro SD izdevumus.
 • NM piemērojams ienākumiem līdz EUR 1 800 mēnesī.
 • Sociālo iemaksu likmes:
  • Darba devēja daļa 23,59%;
  • Darba ņēmēja daļa 10,50%;
  • Solidaritātes nodokļa likme 25% ienākumam virs EUR 78 100.
 • Minimālais obligāto iemaksu objekts EUR 170 mēnesī.
 • PVN standarta likme ir 21%, samazinātās likmes ir 12% un 5%.
 • PVN maksātāja reģistrācija nepieciešama, ja gada apliekamo darījumu summa sasniedz EUR 40 000.
 • Minimālā mēneša alga ir EUR 500.
 • Mikrouzņēmumu nodokļa likmes (sastāv no VSAOI, IIN mikrouzņēmuma īpašniekam):
  • 25% apgrozījumam līdz EUR 25 000;
  • 40% apgrozījumam virs EUR  25 000.

Izmaiņas pievienotās vērtības nodoklī (PVN)

 • No 2022. gada 1. janvāra PVN 5% likme tiek piemērota iespieddarba vai elektroniska izdevuma formā izdotu grāmatu, preses un citu masu informācijas līdzekļu vai publikāciju piegādei, tostarp tiešsaistes režīmā vai lejupielādējot.
 • No 2022. gada 1. janvāra ir noteikts PVN atbrīvojums, kas ir attiecināms uz likumiskās zemes lietošanas tiesībām (arī piespiedu nomu) zemes un būves īpašnieku savstarpējās tiesiskajās attiecībās

Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodoklī (IIN)

 • Palielināts maksimālais ar IIN neapliekamais minimums, Valsts ieņēmumu dienests paziņo neapliekamā minimuma apmēru divas reizes gadā. No 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam ar IIN neapliekamais minimums ir EUR 350 mēnesī, bet no 2022. gada 1. jūlija EUR 500 mēnesī (2021. gadā - EUR 300 mēnesī).
 • Atcelti 2022. gada IIN avansa maksājumi saimnieciskās darbības (turpmāk – SD) veicējiem
 • Līdz 2022. gada 31. decembrim pagarināts speciālais nodokļa režīms autoratlīdzības ienākumam. Pārejas periodā no 01.07.2021. līdz 31.12.2022. autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam, ienākuma izmaksātājs ir atbildīgs par nodokļu nomaksu.
 • No 01.01.2022. no aplikšanas ar IIN atbrīvo:
  • Papildus darba devēja segtajiem ēdināšanas izdevumiem darba devēja segtos ārstniecības izdevumus līdz EUR 480 gadā (summa iekļauj gan ēdināšanas gan ārstniecības izdevumus). Minētie izdevumi ir atbrīvoti no IIN tikai, ja šādi izdevumi ir paredzēti darba koplīgumā.
  • 2022. gadā ar attālinātā darba veikšanu saistītos darba ņēmēja izdevumus (līdz EUR 30 mēnesī).

Izmaiņas uzņēmumu ienākumu nodoklī (UIN)

 • Procentu maksājumi. UIN maksātāji par veiktajiem palielinātajiem % maksājumiem pārskata gadā, kas sākas 2021. un 2022. gadā, palielinātos % maksājumos var ietvert saimnieciskās darbības izdevumos pilnā apmērā. Ja palielinātu procentu izmaksas pārskata gadā pārsniedz EUR 3 milj. nodokļu maksātājiem joprojām ir saistoši palielinātu procentu maksājumu nosacījumi arī 2021. un 2022. pārskata gadā.

Izmaiņas Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodoklī (VSAOI) un sociālajā jomā vispārīgi

 • No 01.01.2022. VSAOI objekta maksimālais apmērs 2022., 2023. un 2024. gadā būs EUR 78 100 (2021. gadā - EUR 62 800). Slimības lapas apmaksa, no 01.04.2022. darbnespējas lapu no 10. darbnespējas dienas apmaksā valsts (šobrīd – no 11. dienas), t.i. darba devējs no saviem līdzekļiem apmaksās slimības naudu par 9 kalendāra dienām (šobrīd – no  10 dienas).

Izmaiņas mikrouzņēmuma nodoklī (MUN)

No 01.01.2022. tie SIA, kam šobrīd ir MUN maksātāja statuss, to zaudē un automātiski kļūst par UIN maksātāju. Pēc 01.01.2022. MUN maksātāja statusā bez izmaiņām varēs turpināt darboties, ja nav reģistrēts kā PVN maksātājs - attiecināms uz  individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, fiziskām personām, kas reģistrētas VID kā saimnieciskās darbības veicēji.

Izmaiņas akcīzes nodoklī

 

Līdz 31.12.2021. (EUR)

No 01.01.2022. (EUR)

Cigāri un cigarellas (par 1000 g)

104,7

115,2

Cigaretes (1000 vienības)

121,4

128,4

Smēķējamā tabaka, tabakas lapas (par 1000 g)

80,25

85,9

Karsējamā tabaka (par1000 g)

160

207

Tabakas aizstājēji (par 1000 g)

80

100

E-šķidrumi, to sastāvdaļas (par 1 ml)

0,12

0,16

Bezalkoholiskajiem dzērieniem uz 100 l (ar cukura saturu ne vairāk kā 8 gramiem (neskaitot) uz 100 ml)

-

7,4

Bezalkoholiskajiem dzērieniem uz 100 l (ar cukura saturu, kas pārsniedz 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 ml)

7,4

14

No 01.07.2022. tiek noteiktas samazinātās akcīzes nodokļa likmes vīnam, raudzētiem dzērieniem un starpproduktiem

Izmaiņas dabas resursu nodoklī (DRN)

Depozīta sistēma. Ar 01.02.2022. tiek ieviesta obligātā depozīta sistēma atkārtoti lietojamam un vienreiz lietojamam dzērienu iepakojumam. Pārejas periods no 01.02.2022 līdz 01.08.2022. DRN maksātājs, kas nepiedalās sistēmā, maksās DRN.

Intrastat ziņošanas izmaiņas

 

Līdz 31.12.2021 (EUR)

No 01.01.2022 (EUR)

Intrastat ieveduma (no ES) ziņošanas robežvērtība

230 000

280 000

Intrastat izveduma (uz ES) ziņošanas robežvērtība

120 000

150 000

Intrastat ieveduma (uz ES) īpašā robežvērtība

4 milj.

5 milj.

Intrastat izveduma (no ES) īpašā robežvērtība

 6 milj.

 7 milj.

Mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus

 • Audita un revīzijas pakalpojumi
 • Finanšu grāmatvedības un algu grāmatvedības pakalpojumi
 • Nodokļu un juridisko konsultāciju pakalpojumi
 • Finanšu un biznesa konsultāciju pakalpojumi
 • Biznesa vērtēšanas pakalpojumi
 • Nekustamā īpašuma un kustamās mantas vērtēšanas pakalpojumus

 

Grant Thornton Baltic ir globālā tīkla Grant Thornton International organizācijas biedrs. Grant Thornton Baltic komanda jau ilgu laiku ir uzticams konsultants valsts nozīmes struktūrām un privātajiem uzņēmumiem, kas darbojas dažādās nozarēs un uzņēmējdarbības sektoros.

 

Piedāvājam atbalstu nodokļu konsultāciju jautājumos

 

Mūsu nodokļu speciālistu prasmes un plašās zināšanas par nozari apvienojumā ar tālredzīgu rīcību un starptautisku skatījumu palīdzēs jūsu uzņēmumam izpildīt nodokļu likumdošanas prasības.

Mēs piedāvājam nodokļu konsultāciju pakalpojumus gan juridiskām, gan fiziskām personām, radot efektīvus risinājumus un meklējot atbildes uz komplicētiem nodokļu jautājumiem.

Starptautiskos projektos mēs izmantojam pieredzējušus speciālistus no globālā Grant Thornton nodokļu praksēm visā pasaulē, kas sniedz klientiem detalizētu un aktuālu informāciju un pielieto pieeju, kas ir īpaši piemērota izvēlētajai valstij.

Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mums!

Jums varētu intersēt:

Skatīt vairāk