article banner
Nodokļu un juridiskie jaunumi

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji kā personāla nomas pakalpojuma sniedzējs

Šā gada 1. jūlijā stājas spēkā grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Papildus jau esošajām pazīmēm, kas liecina par darbaspēka nodrošināšanas (personāla nomas) pakalpojuma sniegšanu, ir noteikti jauni kritēriji gadījumiem, kad mikrouzņēmuma sniegtais pakalpojums pēc savas būtības atbilst personāla nomai.

Aizdevumi privātpersonām

Atgādinām, ka līdz 2015. gada 1. jūnijam Valsts ieņēmumu dienestam jāsniedz informācija par 2014. gadā izsniegtiem aizdevumiem fiziskām personām, kuru apmērs pārsniedz 15 000 euro.

Vēršam arī uzmanību uz to, ka par aizdevuma atmaksas termiņa sākumu uzskatāma diena, kad izsniegto aizdevumu kopsumma pārsniedza 1500 euro.

Kam jāsniedz VID informācija par aizdevumu

Aizdevējam – ja tas ir komersants, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība u.c.

Aizdevuma ņēmējam jeb privātpersonai – ja aizdevējs ir fiziska persona vai nerezidents.

Informācija VID nav jāsniedz, ja aizdevēju un aizņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei, ka arī, ja aizdevējs ir kredītiestāde.