article banner
Nodokļi

Ziņojums par nerezidentiem izmaksātajām summām

  Atgādinām, ka nodokļu maksātājs, kuram 2020. gadā ir bijušas izmaksas nerezidentiem (juridiskām personām), informāciju pārskata veidā jāiesniedz VID, aizpildot EDS Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskatu par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā.

Svarīgākais:

  • Pārskatā norāda nerezidentiem faktiski izmaksātās summas par tiem maksājumiem, par kuriem izmaksas brīdī bija jāietur UIN: Atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem; atlīdzība par Latvijā esoša NĪ izīrēšanu, iznomāšanu vai atsavināšanu; maksājumi personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās;
  • Pārskatā norāda informāciju arī par tiem darījumiem, kas veikti ieskaita veidā;
  • Pārskatā norāda arī informāciju par pārējiem nerezidenta gūtajiem ienākumiem Latvijā, no kuriem izmaksas brīdī nav jāietur UIN. Un iesniedz vienlaikus ar UIN taksācijas gada deklarāciju. Šī informācija nav jāiesniedz, ja viena ienākuma veida kopsumma attiecīgajā gadā ir zem 5000 EUR;
  • Pārskatā neietver informāciju par kredītiestāžu maksājumiem ECB un Vienotajā noregulējuma fondā, kā arī informāciju par maksājumiem nerezidentiem, no kuriem UIN izmaksas brīdī nav jāietur, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ienākuma izmaksātājs šo informāciju sniedz VID, veicot automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem;
  • Ja par kādu maksājumu jau sniegta informācija uz mēneša bāzes, tā nav atkārtoti jānorāda gada pārskatā;
  • Termiņš: 20. janvāris, ja pārskata gads beidzas ar kalendāro gadu. Citos gadījumos, līdz pārskata gada pēdējam mēnesim sekojošā mēneša 20.datumam.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā droši sazinieties ar mums,

Grant Thornton Baltic nodokļu konsultāciju komanda

E: Tax&Legal@lv.gt.com