hero banner
Inese Lapaine
Rīga, Latvija
Juridiskās nodaļas vadītāja

Inese Lapaine

Pieredze
Inesei ir vairāk nekā 20 gadu pieredze sniedzot juridiskās konsultācijas dažādu nozaru uzņēmumiem – gan starptautiskā līmeņa tirgus dalībniekiem, gan sniedzot konsultācijas vietējiem uzņēmējdarbības veicējiem. No 2015. gada oktobra viņa ir Grant Thornton Baltic juridisko jautājumu projektu vadītāja.

Klienti / Nozares

Plaša pieredze, vadot un sniedzot konsultācijas klientiem, kas darbojas dažādās nozarēs, galvenokārt nodrošinot:

  • Konsultācijas komerctiesību jautājumos, ieskaitot palīdzību uzņēmuma dibināšanā, likvidācijā, pamatkapitāla palielināšanā un samazināšanā, reorganizācijas procesos, statūtu izmaiņu reģistrēšanā, valdē, akcionāros, sapulču protokolu sagatavošanā;
  • Konsultācijas civiltiesību jautājumos - saistību tiesības, tai skaitā līgumu sagatavošanu, atzinumu sniegšanu par dokumentiem, brīdinājumu, paziņojumu, pretenziju un citu klientam nepieciešamo juridisko dokumentu sagatavošanu, palīdzību strīdu risināšanā;
  • Konsultācijas Maksātnespējas likumā - kreditora pieteikuma sagatavošana, maksātnespējas pieteikuma sagatavošana;
  • Konsultācijas Darba tiesību jautājumos, ieskaitot darba un konfidencialitātes līgumu, rīkojumu sagatavošanu, atzinumu sniegšanu par dokumentiem.

Galvenās kompetences:

  • Komerctiesības;
  • Darba tiesības;
  • Saistību tiesības;
  • Due Diligence (padziļinātā juridiskā izpēte).
Kvalifikācija
  • Augstākā izglītība - profesionāls grāds tiesību zinātnē - Latvijas Universitāte
  • Augstākā izglītība - bakalaura grāds politikas zinātnē - Latvijas Universitāte
Connect
Inese Lapaine
Juridiskās nodaļas vadītāja
Inese Lapaine
Meet our People