article banner

Kultūra un vērtības

Grant Thornton darba kultūra ir viena no mūsu lielākajām vērtībām, kas mūs ir veiksmīgi vadījusi pareizajā virzienā jau vairāk nekā 100 gadus.

Katru dienu vairāk kā 40 000 mūsu darbinieku visā pasaulē realizē dzīvē mūsu uzņēmuma vērtību pamatprincipus, tādejādi palīdzot dinamiskiem uzņēmumiem atklāt izaugsmes iespējas. 

Saprāts un Instinkts

Lai īsumā raksturotu mūsu īpašo darba kultūru un pieeju, mēs Grant Thornton izmantojam jēdzienu “saprāts un instinkts” (angliski: Reason+Instinct). Mūsu pieejas būtība ir tehniskās izcilības un precizitātes apvienojums ar intuitīviem lēmumiem un viedokli. Mūsuprāt, šāda kombinācija palīdz izveidot noturīgākas attiecības, sniedz labāku izpratni par mūsu klientu darba kārtību un — visbeidzot — palīdz sniegt vērtīgākas konsultācijas. Mūsu sauklis “An instinct for growth” attiecas ne tikai uz pakalpojumiem, ko sniedzam mūsu klientiem, bet arī uz mūsu pieeju, kā to darām.

Video

Mūsu globālās vērtības

Video

Mūsu globālā kultūra

Skatīties video

Darbs ar dinamiskiem uzņēmumiem

Mūsu uzņēmums 2012. un 2013. gadā bija starptautiski visstraujāk augošā grāmatvedības organizācija. Mēs sadarbojamies ar dinamiskām un mērķtiecīgām organizācijām. Tas nozīmē, ka arī mūsu uzņēmumam ir jābūt dinamiskam. Katru dienu mēs piedāvājam klientiem visdažādākās iespējas un patiesi rūpējamies, lai viņi varētu pēc iespējas īsākā laika posmā sasniegt savus mērķus un cerēto izaugsmi.

Sadarbības kultūra

Mūsu uzņēmumā strādā vairāk nekā 40 000 darbinieku vairāk nekā 130 valstīs, līdz ar to mūsu organizācijai ir plašs globālās darbības vēriens un mērogs. Tomēr izcila sadarbība joprojām ir mūsu darba kultūras centrā. Visi mūsu grupas uzņēmumi ievēro vienotu globālu darba stratēģiju. Tas nozīmē, ka jebkurā valstī jebkurā no Grant Thornton uzņēmumiem jūs vienmēr saņemsiet vislabākos risinājumus.

Mūsu CLEARR vērtības

Šīs vērtības ir ieaustas mūsu kultūrā un darbībā – tās izpaužas mūsu darbībā un nosaka, kā, mūsuprāt, cilvēkiem būtu jāizturas pret saviem kolēģiem, klientiem un pasauli kopumā.

Sadarbība (Collaboration) – lūdziet palīdzību, sniedziet palīdzību, mēs protam sadarboties.

Mūs vieno kopējs mērķis, kas liek mums nodrošināt līdzvērtīgu kvalitāti mūsu klientiem un darbiniekiem neatkarīgi no atrašanās vietas.

Vadība (Leadership) – esiet drosmīgi un iedvesmojiet citus. Mēs izaicinām cits citu uzrādīt labākos iespējamos rezultātus.

Demonstrējot izcilas vadības prasmes visos vadības līmeņos, mēs cenšamies nodrošināt mūsu klientu, darbinieku, profesijas un partneru panākumus.

Izcilība (Excellence) – ik reizi atrast labāku veidu, kā paveikt darbu. Mēs nekad nekļūstam pašapmierināti.

Mūs izceļ jauninājumi un uz risinājumiem vērstā pieeja, ko nodrošina talantīgi cilvēki, kuru mērķis ir pārspēt gaidītos rezultātus.

Veiklība (Agility) – domājiet plaši, rīkojieties ātri. Mēs izmantojam pārmaiņas savā labā.

Mēs spējam pielāgoties, paredzēt un ātri reaģēt, lai apmierinātu klientu sarežģītās prasības un pielāgotos tirgus un profesijas pārmaiņām.

Cieņa (Respect) – izmantojiet ietekmi apdomīgi. Mēs atbildam par savu rīcību.

Mēs veidojam attiecības, balstoties uz pārliecību un uzticību. Mēs izturamies pret cilvēkiem kā pret personībām, veicinot draudzīgas vides izveidi, kurā augstu vērtē katra cilvēka spējas un sniegumu.

Atbildība (Responsibility) – ieklausīties un izprast, būt atklātiem. Mēs veidojam godīgas attiecības.

Mēs izprotam savu ietekmi uz klientiem, darbiniekiem un sabiedrību. Tāpat mēs saprotam arī to, ka mūsu pieņemtie lēmumi ir ieguldījumi ilgtspējīgā nākotnē. Mūsu darbības pamatā ir godīgums, atklātība un atbildība, lai mēs paliktu uzticīgi saviem mērķiem un rīkotos atbilstoši savām vērtībām.

Ja jums šīs vērtības ir tikpat svarīgas, cik mums, varbūt vēlaties apsvērt iespēju veidot savu karjeru uzņēmumā Grant Thornton. Uzzināt, kā kļūt par vienu no mūsu 40 000 darbiniekiem starptautiski.