Mūsu atbalsta risinājumi

Esam izveidojuši Grant Thronton Baltic Latvija darba komandu, kura spēs rast jums piemērotākos un labākos risinājumu, lai atvieglotu Covid-19 ietekmi uz jūsu uzņēmējdarbību.

Mūsu eksperti ir sagatavojuši virkni biznesa, juridisko un finanšu konsultāciju pakalpojumu sarakstu, lai spētu sniegt atbalstu un ievērojami samazināt jūsu organizācijas biznesa risku.

Lai labāk un veiksmīgāk nodrošinātu atbalsta mehānismu nodrošinājumus uzņēmumiem, piedāvājam:

Likumdošanas atbalsta mehānismi uzņēmumiem COVID-19 laikā Vairāk
Nodokļi
 • Saziņu ar VID;
 • Iesniegumu un motivācijas vēstuļu sagatavošanu atbilstoši jaunajām likumdošanas prasībām;
 • Atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu;
 • EDS sistēmu reģistrēšanu un tiesību piešķiršanu.

Kontakti:

Mārtiņs Lubgans

T: +371 67 217 569

Martins.Lubgans@lv.gt.com

 

Juridiskā palīdzība

Pastiprinātu atbalstu sniedzam darba tiesisko attiecību jautājumos, izvērtējot individuāli apstākļus, kas būtiski kļuvuši saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli COVID-19 izplatīšanās dēļ.

 • Konsultācijas valsts atbalsta – dīkstāves pabalsta saņemšanai un ar to saistītajiem nosacījumiem;
 • Konsultācijas darba tiesisko attiecību jautājumos gadījumā, ja uzņēmums nekvalificējas dīkstāves pabalsta piešķiršanas kritērijiem;
 • Atbalsts nepieciešamo dokumentu sagatavošanā.

Kontakti:

Inese Lapaine

T: +371 67 217 569

Inese.Lapaine@lv.gt.com

Grāmatvedība
 • Atbalsts algu subsīdijai - pilna, nepilna laika darbiniekiem un summētā darba laika darbiniekiem;
 • Dīkstāves atbalsts;
 • Atbalsts algu subsīdijai uzņēmējiem;
 • Algu, vidējo aprēķinu, atlaišanas pabalstu, dīkstāves aprēķināšana;
 • Atvaļinājumu, virsstundu, piemaksu aprēķini;
 • Mēnešalgas, stundu likmes, summētā darba laika, gabaldarba aprēķini;
 • Darba devēju un darba ņēmēju nodokļu aprēķins;
 • Informācijas sagatavošana par pēdējo sešu mēnešu vidējo aprēķinu;
 • Sadarbība ar VID un citām valsts iestādēm par dīkstāves pabalsta aprēķinu un piešķiršanu.

Kontakti:

Raitis Logins

T: +371 67 217 569

Raitis.Logins@lv.gt.com

Biznesa vērtēšana / Uzņēmumu iegādes-pārdošanas darījumi
 • Konsultācijas valsts finanšu atbalsta saņemšanā
 • Atbalsts uzņēmuma finanšu optimizācijas plānošanā krīzes laikā, atbalsts īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa attīstības plāna izveidošanā vai aktualizēšanā
 • Atbalsts pārrunās ar kredītiestādēm par finansējuma noteikumu maiņu un uzņēmuma ilgtspējas pamatošanu (īstermiņa un vidējā termiņa finanšu plāna izveidošana vai izvērtēšana u.c.)
 • Atbalsts kredītiestāžu finansējuma saņemšanas procesā (aktīvu vai uzņēmuma novērtēšana, biznesa plāna sagatavošana vai aktualizēšana u.c.)
 • Atbalsts pieteikumu sagatavošanā ES struktūrfondu projektiem
 • Atbalsts finanšu aprēķinu veikšanā apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai (biznesa pārtraukšana vai cita veida zaudējumi)
 • Atbalsts investora piesaistīšanas procesā vai investīciju objektu atlasīšanā un investīciju veikšanā:
  • ieinteresēto investoru meklēšana vietējā un starptautiskajā mērogā
  • investīciju objektu atlase vietējā un starptautiskajā mērogā
  • darījuma sagatavošana:
   • uzņēmuma padziļinātā izpēte (due diligence)
   • uzņēmuma novērtēšana
   • investīciju pievilcīguma paaugstināšana (sagatavošana pārdošanai), t.sk. neprofila aktīvu nodalīšana, struktūras optimizācija u.c.
   • informācijas memoranda sagatavošana investoriem;
  • darījuma atbalsts:
   • piedalīšanās pārrunās ar investoriem,
   • atbalsts darījuma struktūras izveidošanā,
    pilns darījuma juridiskais atbalsts (konfidencialitātes līgums, sadarbības memorands; akciju pirkšanas-pārdošanas līgums u.c.);
  • atbalsts dokumentu sagatavošanā darījuma reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā

Kontakti:

Aleksandrs Vellers

T: +371 67 217 569

Aleksandrs.Vellers@lv.gt.com

Revīzija
 • Revīzija (audits)
 • Iekšējā revīzija (audits)
 • Pārskata sagatavošana
 • Iepakojuma pārskata audits
 • Individuāla revīzija
 • Nemonetārā ieguldījuma novērtējums

Kontakti:

Ieva Aizsila

T: +371 67 217 569

Ieva.Aizsila@lv.gt.com

Vērtēšana
 • Nekustamā īpašuma novērtēšana
 • Tehnoloģiju un iekārtu novērtēšana
 • Infrastruktūras vērtēšana

Kontakti:

Raimonds Dommers

T: +371 67 217 569

Raimonds.Dommers@lv.gt.com