article banner
Nodokļu konsultācijas

Kādi ir ieguvumi no Nodokļu risku vadības (NRV) (angļu val. - TRM)?

Kādi ir ieguvumi no Nodokļu risku vadības (NRV) (angļu val. - TRM)?

Ar 2019. gada 1. janvāri spēkā stājušies Padziļinātās sadarbības programmas (PSP) darbības noteikumi, kuri paredz minētajā programmā kvalificētiem nodokļu maksātājiem papildus tiesības un dažādas priekšrocības sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID). Lai  uzņēmums  varētu  pretendēt  uz  dalību PSP Zelta  līmenī, nodokļu maksātājam jābūt ieviestai NRV.

Lai uzņēmums varētu kvalificēties kādā no šiem līmeņiem (zelts, sudrabs, bronza), tam jāatbilst kritērijiem, kas noteikti MK noteikumu Nr. 748 6., 7., 8. un 9. punktā. VID PSP dalībniekus vērtē reizi ceturksnī: vai tie vēljoprojām atbilst iepriekš noteiktā līmeņa kritērijiem.

NRV, galvenokārt, palīdz pierādīt un uzrādīt korektu nodokļu nomaksas piemērošanu. Tās pamatuzdevums ir strukturēti, nepārtraukti un pastāvīgi īstenot nodokļu risku kontroli un to uzraudzību Jūsu uzņēmumā. Jūs variet novērst vai minimizēt nodokļu riskus, uzlabot vai no jauna ieviest kontroles pasākumus, ietaupīt laiku uz atsevišķu procedūru īstenošanu, izslēgt manuāla darba iespējamās kļūdas un samazināt risku, ka VID veiks nodokļu uzrēķinu kādam no nodokļiem.

Papildus šiem ieguvumiem, ir noteiktas VID piemērojamās priekšrocības un atvieglojumi (Zelta līmenim):

 • VID PSP dalībnieka atpazīstamības zīme;
 • PSP dalībnieka izraudzīta balva, ko PSP dalībnieks piešķir čeku loterijas laimesta saņēmējam;
 • PSP dalībniekam, kuram ir ieviesta NRV sistēma, apkalpojošais dienests kases sistēmas programmas mainīto versiju būs tiesīgs iesniegt atbilstības pārbaudes veikšanai ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā;
 • VID atbilde uz rakstisku iesniegumu – 10 darba dienu laikā;
 • VID atbilde uz telefoniski un elektroniski EDS uzdotu jautājumu – 5 darba dienu laikā;
 • VID izsniedz vai pārreģistrē speciālo atļauju komercdarbībai ar akcīzes precēm ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā;
 • Pārmaksātā PVN atmaksu VID veic ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā;
 • VID neuzsāk parāda bezstrīda piedziņu laika periodā, kad nodokļa maksātājam ir tiesības novērst neatbilstību PSP dalībnieka godprātīga uzņēmēja statusam;
 • Priekšrocības AN vispārējā nodrošinājuma apmēra piemērošanā;
 • Individuāls VID konsultants – kontaktpersona;
 • VID organizēti izbraukuma semināri pie nodokļu maksātāja;
 • Iespējama dalība VID Konsultatīvās padomes sēdēs;
 • Zelta līmeņa nodokļu maksātāju darbiniekiem, kuri ir EDS lietotāji un gada ienākumu deklarāciju iesniedz EDS, VID IIN atmaksu veic mēneša laikā (nevis trīs mēnešu laikā), ja nav konstatēti riski, kuri atkarīgi no pašas fiziskās personas.

Papildus atvieglojumi un priekšrocības ir piemērojami arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un Konkurences padomē.

Atgādinām, ka PSP dalībnieku saraksts tiek publicēts VID tīmekļvietnē un, ka dalība programmā ir brīvprātīga.

Nepieciešama palīdzība ar nodokļu risku vadību? Sazinies ar mums!

Mūsu risinājums
Risku vadības dokumentācijas izstrāde Skatīt