hero banner
Aleksandrs Vellers
Rīga, Latvija
Vērtēšanas un finanšu konsultāciju Departamenta vadītājs

Aleksandrs Vellers

Aleksandram ir vairāk kā piecpadsmit gadu pieredze korporatīvo finanšu konsultāciju jomā. Bagātīga pieredze padziļinātās izpētes (Due diligence) jomā, biznesa vērtēšanā, M&A darījumos, nemateriālo aktīvu vērtēšanā, kā arī lielo investīciju projektu izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanā saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām, finanšu aprēķinos PPP projektiem un citos finanšu konsultāciju projektos. Ir sniegti vairāki eksperta atzinumi zaudējumu apmēra noteikšanā un citos ar vērtēšanu saistītajos jautājumos tiesvedībām.

Klienti/nozares

Ievērojama pieredze dažādās ekonomikas nozarēs: transports un loģistika, ražošana, enerģētika, komunālā saimniecība un siltumapgāde, veselības aprūpe, lauksaimniecība, finanšu sektors u.c. Aleksandram ir pieredze projektu īstenošanā Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Ukrainā un Slovākijā, strādājot gan vietēji, gan starptautiskās ekspertu komandas ietvaros; gan vadot projektus, gan piedaloties tajos eksperta statusā.

Galvenās kompetences

  • biznesa vērtēšana
  • nemateriālo aktīvu vērtēšana
  • finanšu padziļinātā izpēte (due diligence)

Dalība

  • Latvijas Īpašuma vērtētāju asociācijas biedrs (Biznesa vērtēšanas komitejas loceklis, Kompetences uzraudzības biroja loceklis)
  • LR Uzņēmumu reģistra vērtēšanas eksperts
Kvalifikācija
  • Latvijas Universitāte, b.oec. (ekonomika)
  • Latvijas Universitāte, M.sc. (uzņēmējdarbības vadība)
  • Sertificēts biznesa un nemateriālo aktīvu vērtētājs
Lasīt
Connect
Aleksandrs Vellers
Vērtēšanas un finanšu konsultāciju Departamenta vadītājs
Aleksandrs Vellers
Meet our People